BosnianZNAK ZVERI!


U knjizi Otkrivenja (posljednje knjige Svetog pisma) smo se strogo upozorio protiv prijema žig zveri (i.e. Antihrist!). Ali, šta je znak zveri? I da li to znak ima ikakve veze sa ime zveri ili broj 666? Ili, je znak zveri nešto potpuno drugačije i odvojeno od imena Beast i broj 666? A šta je ime Zvijeri ionako? Da li je pojedinac, narod, grupa naroda, ili crkva? A šta je ovo znak-je to doslovno, fizičko MARK? Ili to, umjesto da ima figurativno, simbolično značenje?


Počnimo u našem nastojanju da odgovori na ova pitanja prvo okretanje na Otkrivenje 13: 16-17. Ovdje nam je rečeno da je Beast "potrebna svima-male i velike, bogate i siromašne, slobodne i rob-u dati znak na desnoj ruci ili na čelu. I niko nije mogao kupiti ili prodati ništa bez da MARK, koji je bilo ime zveri ili broj [666] PREDSTAVLJAJU njegovo ime "(NLT). Dakle, ovo Pisma čini savršeno jasno da je znak Zvijeri je jednostavno bilo ime zveri ili broj koji predstavlja njegovo ime. Dakle, imaju žig zveri koju ti je isto kao da ima ime zveri na vas (ili broj koji predstavlja njegovo ime-666!).


NUMER OF THE BEAST-666!

Ali, zašto je broj 666? Kako ovaj broj predstavlja njegovo ime? Pa, hajde neka Biblija odgovor na to pitanje. Otkrivenje 13:18 (LB) - "... brojčane vrijednosti slova u njegovo ime stavi u 666." Ovo Pismo jasno pokazuje da je 666 samo numerički SUM vrijednost ime zveri! Na primjer, uzeti ime "VIX." Ako koristimo "rimskim brojevima" onda V = 5, I = 1, i X = 10. Tada ako dodamo se numeričke vrijednosti svakog slova ovog imena (5 + 1 + 10) dobijamo 16. Dakle, Vix nije mogla eventualno biti zver, jer njegovo ime dodaje samo do 16 (dok je ime zveri će dodati do 666). Ali, ako Vix nije Zver, koji je?


KO JE BEAST?

Dakle, ko je taj Beast (i.e. antihrist)? Da li je to Sjedinjene evropske Superpower (a oživljen "Svetog" Rimskog Carstva) kao što neki naučiti? Ili je zvijer lider ove oživljena sistema? The Beast je simbol OBA-i carstvu i njenog lidera! Ali, prije svega stoji za svog lidera. Da bi dokazali da se zalaže za kraj-vremena politički lider te uskoro dolazi sistem okrenimo na drugu Pisma u knjizi Otkrivenja. Otkrivenje 19: 20- "Onda Zver je zarobljen, a sa njim je lažni prorok .... Ova dva su cast živi u jezero vatre gori sa sumporom "(NKJ). Ovo Pismo jasno pokazuje da je Zver predstavlja kraj-vremena pojedinca, kako on i lažni prorok su bačeni u jezero vatre!


DOSLOVNO FIZIČKI MARK?

Ali, šta je žig zveri, znak ove političke vođe kraju vremena? Hoće li to biti fizički, doslovni MARK (ili je to znak samo metafora, imaju neku vrstu skrivene, mistične značenje)?


U znak zveri će definitivno biti doslovno fizički znak! U Otkrivenju 13:16 i 14:11 nekoliko različitih prijevoda Biblije (GW, NOG, EXB, NEB, i JB) navodi da je žig zveri će biti "brendirani" na ljudska bića. U AmpC, NABRE, i EXB navodi da je žig zveri će biti utisnut na ljude. Ali sviđa mi se način na koji je Dnevni Biblija prevodi ova dva stiha najbolje, jer izjavljuje da je žig zveri će biti "istetovirano" na ljude! Ali, bez obzira da li je označen oznakom Beast, pečat, ili tetovirani, sve ove prevode jednoglasno slažu da će znak biti doslovna FIZIČKA MARK da će i drugi lako moći vidjeti!


PRIJEM MARK = ODANOST SATAN!

Ako ste pročitali knjigu Otkrivenja vrlo pažljivo (posebno poglavlje 14) primijetit ćete da svako ko dobrovoljno primi žig zveri će biti strogo kažnjeni od Boga. Ali Bog većina sigurno neće kazniti nekoga ko ima ovu oznaku fizičke sile prisilio na njih, niti će je kazniti nekoga ko znajući prima ovu oznaku (kao neki teoretičari zavjere naučiti)! Osoba je svjesno, svojevoljno PRIHVATATE MARK.


Ali svako ko dobrovoljno i svjesno omogućava žig zveri da se stavi na svoje tijelo (bilo na desnoj ruci ili na njihovo čelo) će se ide direktno protiv Boga! Umjesto poštovanje njihovog Stvoritelja, oni će umjesto toga biti poštovanje Satan! Oni će u suštini biti obećavajući svoje ALLEGIANCE i lojalnost Sotona đavo (vidi Otk 13:16 u oba prevoda AMP & EXB Biblije)! A oni koji to učine će biti strogo kažnjeni od Boga! I oni će biti, bez opravdanja, za ne samo da će biti dva svjedoka (ili proroke), koji im kaže da ne obožavaju Beast (ili njegov kip) ili prima znak, ali je anđeo sa neba će komandovati stanovnici svijeta da to ne učini (Otkrivenje 14: 9)!


IME ZVERI?

Dakle, ono što je ime Zvijeri? A ko će to politički lider kraju vremena biti? Ko god da je, jedno sigurno znamo, slova njegovog imena će dodati do 666! Ali da neko misli na bolje ime od ROMAN?


Prije svega, "ROMAN" se može prevesti kao "LATEINOS" na grčkom jeziku. (Ali zašto koriste grčki jezik? Jer većina Novog Zavjeta je izvorno napisan na grčkom, uključujući knjige Otkrivenja). U grčkom jeziku "L" predstavlja broj 30, "A" je 1, "T" je 300, "E" je 5, "I" je 10, "N" je 50, "O" je 70, i " S "je 200. Dodaj ih (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) i šta si dobio? 666!


Drugo, ako mu je ime bilo "ROMAN", to bi bilo slično kao Trojstvo, jer bi predstavljalo tri stvari u jednom. Ne samo da bi to biti ime ovog kraja vremena politički lider, ali isto tako će predstavljati Rimskog carstva, kao i ROMAN (katoličke) crkve.


UPOZORENJE!

Bez obzira na ono što raditi u budućnosti, NIKADA (pod bilo kojim okolnostima!) Dobiti žig zveri ili obožavaju njega (i.e. Antikrista) ili njegov kip !!!


"Mala djeca, to je posljednji čas; i kao što ste čuli ... antihrist dolazi ... Čovjek grijeha ... sina propasti, koji se protivi i uzdiže se iznad svega što se zove Bog ili da se obožava ... On će čak sjediti u hram Božji, tvrdeći da je on sam Bog "(1 Jovan 2:18 NKJ; 2 Solunjanima 2: 3-4 NKJ; 2 Sol 2:.. 4 NLT).


"Onda je otvorio usta u bogohuljenje protiv Boga, da huli Njegovo ime, njegov hram, i onih koji borave u nebu. I to je odobreno mu da rat sa svetima [TRUE kršćani] i da prevaziđu [vladaj] ih. I vlast mu je dao nad svakim plemenom, jezik i narod. I svi koji borave na zemlji će mu, čija su imena nije napisana u knjizi života obožavaju ... "(Otk 13: 6-8 NKJ).


"Ako neko obožava zvijer [i.e. Antihrist] i njegova slika [i.e. njegov kip], i dobija svoj trag na čelo ili na svoju ruku, on će također piti vino gnjeva Boga, koji se izlio punom snagom u čašu Njegovog ogorčenja. I on će biti mučeni ognjem i sumporom u prisustvu svetih anđela i u prisustvu Lamb [i.e. Isus krist]. I dim njihovih muka penje zauvek, a oni nemaju dan odmora ili noći, koji obožavaju zvijer i njegovu sliku, a ko dobija oznaku njegovo ime "(Otk 14: 9-11 NKJ).


Za više informacija o žig zveri, pročitajte "Otkrivenje Comes Alive" i ove knjige su dostupne besplatno na "Antihrist & The Final od 7 godina.": www.TheBibleComesAlive.comBosnian = bosanski   


Ako želite da pročitate neki od mojih članaka ili knjige na svom jeziku, samo kliknite na sljedeći link: https://translate.google.com. Ovaj link će prevesti sve moje pisanje sa engleskog na vaš jezik. Ali to može prevesti samo 1 strana odjednom.
— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.