Danish


MARK OF THE BEAST!


I Johannes 'Åbenbaring (den sidste bog i Bibelen) er vi dunder advaret mod at modtage dyrets mærke (dvs. Antikrist!). Men hvad er mærket af BEAST? Og har dette mærke har noget at gøre med navnet på den BEAST eller antallet 666? Eller er det dyrets mærke noget helt andet og adskilt fra navnet på Beast og antallet 666? Og hvad er navnet på udyret alligevel? Er det en person, en nation, en gruppe af nationer, eller en kirke? Og hvad med denne mark-er det en bogstavelig, FYSISK MARK? Eller er det i stedet have et figurativt, symbolsk betydning?


Lad os starte i vores bestræbelser på at besvare disse spørgsmål ved første vej til Åbenbaringen 13: 16-17. Her får vi at vide, at Beast ”kræves alle-små og store, rige og fattige, frie og slave-gives et mærke på højre hånd eller på panden. Og ingen kunne købe eller sælge noget uden at MARK, DER VAR ENTEN DET NAVN BEAST eller antallet [666] repraesenterer hans navn”(NLT). Så dette Skriften gør det helt klart, at det dyrets mærke er simpelthen enten navnet på udyret eller antallet, der repræsenterer hans navn. Derfor har det dyrets mærke på dig, er det samme som at have navnet på den Beast på dig (eller det nummer, der repræsenterer hans navn-666!).


TYPEGODKENDELSESNUMMER AF BEAST-666!

Men hvorfor antallet 666? Hvordan dette nummer repræsenterer hans navn? Nå, lad os lade Bibelen besvare dette spørgsmål. Åbenbaringen 13:18 (LB) - ”... de numeriske værdier af bogstaverne i hans navn føje til 666.” Dette Skriften viser tydeligt, at 666 er bare den numeriske sum VÆRDI af dyrets navn! For eksempel tager navnet ”VIX.” Hvis vi bruger ”romertal” derefter V = 5, I = 1, & X = 10. Så hvis vi tilføje op den numeriske værdi af hvert bogstav i dette navn (5 + 1 + 10) får vi 16. Derfor kunne Vix umuligt være dyret fordi hans navn kun tilføjer op til 16 (mens navnet på dyret vil tilføje op til 666). Men hvis Vix er ikke Udyret, som er?


HVEM ER BEAST?

Så hvem er denne Beast (dvs. Antikrist)? Er det en Forenede europæisk supermagt (en genoplivet ”Hellige” Romerske Imperium) som nogle underviser? Eller er Udyret LEADER af dette genoplivet system? The Beast er et symbol på BÅDE-både imperiet og dets leder! Men først og fremmest det står for dens leder. For at bevise, at det står for enden tid politisk leder af dette snart kommende systemet lad os vende tilbage til en anden Skriften i Johannes 'Åbenbaring. Åbenbaringen 19: 20- ”Så Dyret blev taget til fange, og med det den falske profet .... Disse to blev kastet levende i søen af ​​ild brænder med Svovl”(NKJ). Denne Skriften viser tydeligt, at Dyret repræsenterer en end-tid INDIVIDUEL, for både han og den falske profet er kastet i søen af ​​ild!


BOGSTAVELIG FYSISK MARK?

Men hvad er det dyrets mærke, mærket af denne sidste tider politisk leder? Vil det være en FYSISKE bogstavelige MARK (eller er dette mærke bare en metafor, have en form for skjult, mystisk betydning)?


Den dyrets mærke vil helt sikkert være en bogstavelig fysisk mærke! I Åbenbaringen 13:16 & 14:11 flere forskellige bibeloversættelser (GW, NOG, EXB, NEB, & JB) tilstand, at dyrets mærke vil være ”BRANDED” på mennesker. Den AMPC, NABRE, og det EXB tilstand, at dyrets mærke vil blive stemplet på mennesker. Men jeg kan lide den måde, den levende bibel oversætter disse to vers den bedste, da den erklærer, at dyrets mærke vil være ”tatoveret” på mennesker! Men uanset om dyrets mærke er mærkevarer, stemplet, eller tatoveret, alle disse oversættelser enstemmigt enige om, at mærket vil være en bogstavelig FYSISK MARK, som andre nemt vil være i stand til at se!


MODTAGELSE MARK = TROSKAB TIL SATAN!

Hvis du læser Johannes 'Åbenbaring meget omhyggeligt (især kapitel 14), vil du bemærke, at alle, der villigt modtager dyrets mærke vil blive straffet hårdt af Gud. Men Gud helt sikkert vil ikke straffe nogen, der har dette mærke FYSISK påtvunget dem, ej heller vil han straffe en person, der ubevidst modtager dette mærke (som nogle konspirationsteoretikere underviser)! Personen har bevidst, villigt accepterer mærket.


Men enhver, der villigt og BEVIDST tillader dyrets mærke skal placeres på hans eller hendes krop (enten på deres højre hånd eller på deres pande) vil være at gå direkte imod Gud! I stedet for at adlyde deres Skaber, vil de i stedet være at adlyde Satan! De vil i det væsentlige være pantsætning deres troskab og deres loyalitet over for Satan Djævelen (se Åb 13:16 i både AMP & EXB oversættelser af Bibelen)! Og de, der gør det, vil blive strengt straffet af Gud! Og de vil være uden undskyldning, for ikke alene vil der være to vidner (eller profeter), der fortæller dem om ikke at tilbede Dyret (eller hans statue) eller modtage hans mærke, men en engel fra himlen vil også kommandoen indbyggerne i verden ikke at gøre det (Åb 14: 9)!


NAVN BEAST?

Så hvad er navnet på udyret? Og hvem vil ende-tid politisk leder være? Hvem han er, en ting vi ved med sikkerhed, vil bogstaverne i hans navn tilføje op til 666! Men kan nogen tænke på et bedre navn end ROMAN?


Først og fremmest kan "ROMAN" oversættes som "LATEINOS" på græsk. (Men hvorfor bruge det græske sprog? Fordi de fleste af Det Nye Testamente blev skrevet på græsk-herunder Johannes 'Åbenbaring). I det græske sprog "L" repræsenterer tallet 30, "A" er en, "T" er 300, "E" er 5, "Jeg" er 10, "N" er 50, "O" er 70, og " S "er 200. Tilføj dem op (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) og hvad får du? 666!


Det andet, hvis hans navn var "ROMAN" det ville svare til treenigheden doktrin, som den ville repræsentere tre ting i ét. Ikke alene ville det være navnet på denne sidste tider politisk leder, men det ville også repræsentere Romerriget samt ROMAN (katolske) kirke.


ADVARSEL!

Ligegyldigt hvad du gør i fremtiden, ALDRIG (under nogen som helst omstændigheder!) Modtage dyrets mærke eller tilbede ham (dvs. Antikrist) eller hans statue !!!


"Mine børn, det er den sidste time; og som du har hørt ... Antikrist kommer ... Syndens menneske ... fortabelsens søn, der modsætter sig og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller som tilbedt ... Han vil selv sidde i Guds tempel, hævder, at han selv er Gud "(1 Joh 2:18 NKJ; 2 Thess 2: 3-4 NKJ; 2 Thess 2:.. 4 NLT).


"Så åbnede han munden i bespottelse mod Gud, at bespotte hans navn, hans tabernakel, og dem, som bo i Himmelen. Og det blev givet til ham at føre krig mod de hellige [sande kristne] og overvinde [erobre] dem. Og myndighed blev givet ham over hver Stamme, tunge og nation. Og alle, som bo på Jorden, skulle tilbede ham, hvis navne ikke er blevet skrevet i Livets Bog ... "(Åb 13: 6-8 NKJ).


"Hvis nogen tilbeder dyret [dvs. Antikrist] og hans image [dvs. hans statue], og modtager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, han selv skal også drikke af vinen af ​​Guds vrede, der hældes ud fuld styrke i koppen af ​​hans harme. Og han skal pines med ild og svovl i overværelse af de hellige engle og i nærværelse af Lammets [dvs. Jesus Kristus]. Og deres Pines Røg opstiger i al evighed, og de har ingen hvile dag eller nat, som tilbede Dyret og dets Billede, og enhver modtager mærket af hans navn "(Åb 14: 9-11 NKJ).


For mere information om dyrets mærke, skal du læse "Åbenbaring Comes Alive" og Disse bøger er tilgængelige gratis på "The Antichrist & The Final 7 år.": www.TheBibleComesAlive.comdanish = dansk


Hvis du gerne vil læse nogen af mine artikler eller bøger på dit sprog, skal du blot klikke på følgende link: https://translate.google.com. Dette link vil oversætte alle mine skrifter fra engelsk til dit sprog. Men det kan kun oversætte 1 side ad gangen.— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.