Dutch


MERKTEKEN VAN HET BEEST!


In het boek Openbaring (het laatste boek van de Bijbel) worden we streng gewaarschuwd voor het ontvangen van het merkteken van het beest (dat wil zeggen de antichrist!). Maar wat is precies het merkteken van het beest? En wordt dit teken iets te maken met de naam van het beest of het getal 666 hebben? Of is het merkteken van het beest iets totaal anders en los van de naam van het beest en het getal 666? En wat is de naam van het beest toch? Is het een individu, een natie, een groep landen of een kerk? En wat te denken van deze mark-is het een letterlijke, lichamelijke MARK? Of heeft het in plaats daarvan een figuurlijke, symbolische betekenis?


Laten we beginnen in onze zoektocht op deze vragen door eerst te draaien antwoord op Openbaring 13: 16-17. Hier wordt ons verteld dat het beest “nodig iedereen-klein en groot, rijk en arm, vrij en een MARK slaaf te worden gegeven aan de rechterhand of op het voorhoofd. En niemand kon kopen of iets te verkopen zonder dat merk, dat was de naam van de beest of het getal [666] VERTEGENWOORDIGER VAN ZIJN NAAM”(NLT). Dus dit Schrift maakt het volkomen duidelijk dat het merkteken van het beest is gewoon de naam van het beest of het getal dat zijn naam vertegenwoordigt. Daarom, met het merkteken van het beest op je is hetzelfde als het hebben van de naam van het beest op u (of het nummer dat zijn naam-666 vertegenwoordigt!).


NUMMER VAN HET BEAST-666!

Maar waarom het getal 666? Hoe werkt dit nummer zijn naam te vertegenwoordigen? Nou, laten we laten de Bijbel die vraag te beantwoorden. Openbaring 13:18 (LB) - “... de numerieke waarden van de letters in zijn naam toe te voegen aan 666.” Deze Schrift laat duidelijk zien dat de 666 is gewoon de NUMERICAL SUM waarde van de naam van het beest! Neem bijvoorbeeld de naam “VIX.” Als we gebruik “Roman Cijfers” dan V = 5, I = 1, en X = 10. Dan, als we optellen de numerieke waarde van elke letter van deze naam (5 + 1 + 10) krijgen we 16. Daarom kon Vix onmogelijk zijn het beest, omdat zijn naam alleen bijdraagt ​​tot 16 (terwijl de naam van het beest zal oplopen tot 666). Maar als Vix is ​​niet het Beest, wie dan wel?


WIE IS HET BEEST?

Dus wie is deze Beast (dat wil zeggen de Antichrist)? Is het een United European Superpower (een nieuw leven ingeblazen “Heilig” Romeinse Rijk) zoals sommigen leren? Of is het Beest de leider van deze nieuw leven ingeblazen systeem? Het Beest is symbolisch van beide, zowel het rijk en de leider! Maar in de eerste plaats het staat voor haar leider. Om te bewijzen dat het staat voor de eindtijd politieke leider van deze spoedig komende systeem laten draaien naar een andere Schrift in het boek Openbaring. Openbaring 19: 20- “Toen het beest werd gevangen, en met hem de valse profeet .... Deze twee zijn levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt”(Nkj). Deze Schrift laat duidelijk zien dat het Beest een eindtijd individu, zowel hij en de valse profeet worden in de poel van vuur geworpen!


LITERAL, FYSIEKE MARK?

Maar wat is precies het merkteken van het beest, het merkteken van deze eindtijd politieke leider? Wordt het een fysiek, LITERAL MARK (of is dit merk slechts een metafoor, met een soort van verborgen, mystieke betekenis)?


Het merkteken van het beest zal zeker een letterlijke fysieke gesteld is! In Openbaring 13:16 & 14:11 verschillende vertalingen van de Bijbel (GW, NOG, EXB, NEB, en de JB) stellen dat het merkteken van het beest zal zijn “BRANDED” op de mens. De AMPC, NABRE, en de EXB staat die het merkteken van het beest zal afgedrukt worden op mensen. Maar ik hou van de manier waarop de Living Bible vertaalt deze twee verzen de beste, omdat het verklaart dat het merkteken van het beest “TATTOOED” op de mens zal zijn! Maar ongeacht of het merkteken van het beest is gebrandmerkt, gestempeld, of getatoeëerd, al deze vertalingen er unaniem over eens dat het merk een letterlijke FYSIEKE MARK dat anderen gemakkelijk in staat zal zijn om te zien zal zijn!


ONTVANGEN MARK = TROUW AAN SATAN!

Als je het boek Openbaring zeer zorgvuldig (in het bijzonder hoofdstuk 14) leest, zul je merken dat iedereen die vrijwillig het merkteken van het beest ontvangt zwaar zullen worden gestraft door God. Maar God zeer zeker zal niet iemand die dit merkteken FYSISCH opgedrongen heeft straffen, noch zal Hij straffen iemand die onbewust ontvangt dit merkteken (zoals sommige aanhangers van complottheorieën te leren)! De persoon heeft willens en wetens, gemakkelijk accepteren het merk.


Maar iedereen die willens en wetens laat het merkteken van het beest te worden geplaatst op zijn of haar lichaam (hetzij op hun rechterhand of op hun voorhoofd) worden direct gaan tegen God! In plaats van te gehoorzamen hun Schepper, zullen ze in plaats daarvan worden gehoorzamen Satan! Zij zullen in essentie verpanden hun trouw en hun trouw aan Satan de duivel (zie Openbaring 13:16 in zowel de AMP & EXB vertalingen van de Bijbel)! En degenen die dit doen zullen streng worden gestraft door God! En zij zullen niet te verontschuldigen, want niet alleen zullen er twee getuigen (of profeten), die hen vertellen het Beest (of zijn standbeeld) niet aanbidden of zijn merkteken ontvangen, maar een engel uit de hemel zal den bewoners van de wereld niet te doen (Openbaring 14: 9)!


NAAM VAN HET BEEST?

Dus, wat is de naam van het beest? En wie zal deze eindtijd politieke leider te zijn? Wie hij ook is, één ding weten we zeker, de letters van zijn naam zal oplopen tot 666! Maar kan iemand denken aan een betere naam dan ROMAN?


In de eerste plaats kan "ROMAN" worden vertaald als "Lateinos" in de Griekse taal. (Maar waarom de Griekse taal gebruiken? Omdat de meeste van het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks geschreven, waaronder het boek Openbaring). In de Griekse taal "L" staat voor het nummer 30, "A" is 1, "T" is 300, "E" is 5, "I" is 10, "N" is 50, "O" is 70, en " S "is 200. Zet ze op (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) en wat krijg je dan? 666!


Ten tweede, als zijn naam was "ROMAN," het zou vergelijkbaar zijn met de drie-eenheid doctrine omdat het drie dingen zou vertegenwoordigen in één. Niet alleen zou het de naam van deze eindtijd politieke leider, maar het zou ook het Romeinse Rijk en vertegenwoordigen als de ROMAN (Katholieke) Kerk.


WAARSCHUWING!

Het maakt niet uit wat je doet in de toekomst, NOOIT (onder welke omstandigheden dan ook!) Ontvangt het merkteken van het beest of hem aanbidden (dat wil zeggen de Antichrist), of zijn standbeeld !!!


"Kinderen, het is de laatste ure; en zoals u hebt gehoord ... de antichrist komt ... De mens der zonde ... de zoon des verderfs, die zich verzet tegen en verheft boven al wat God of die wordt aanbeden ... Hij zal zelfs zitten in heet de tempel van God, beweert dat hij zelf is God "(1 Johannes 2:18 Nkj; 2 Thess 2: 3-4 Nkj; 2 Thess. 2:. 4 NBV).


"Toen opende hij zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam, Zijn tabernakel lasteren, en degenen die in de hemel wonen. En het werd toegekend aan hem om de oorlog met de heiligen [ware christenen] te maken en om te overwinnen [veroveren] hen. En het gezag werd hem gegeven over alle geslacht, tong en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen hem, wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens te aanbidden ... "(Openbaring 13: 6-8 Nkj).


"Als iemand aanbidt het beest [dat wil zeggen de Antichrist] en zijn beeld [dat wil zeggen zijn standbeeld], en ontvangt het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand, hij zal ook drinken van de wijn van de toorn van God, die wordt uitgegoten volle sterkte in de beker van Zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in aanwezigheid van het Lam [dat wil zeggen Jezus Christus]. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die zijn beeld het beest aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam "(Openbaring 14: 9-11 Nkj).


Voor meer informatie met betrekking tot het merkteken van het beest, lees dan "Openbaring Comes Alive" en Deze boeken zijn gratis verkrijgbaar bij "The Antichrist & The Final 7 Jaar.": www.TheBibleComesAlive.comdutch = nederlands


Als u mijn artikelen of boeken in uw taal wilt lezen, klikt u gewoon op de volgende link:

https://translate.google.com.

Deze link vertaalt al mijn geschriften van Engels naar uw taal. Maar het kan alleen 1 pagina tegelijk vertalen.— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link:

https://translate.google.com.

This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.