Marathi


PAŚŪ MĀRKA!

(Pavitra bāyabalacyā śēvaacyā pustakāta) prakaīkaraācyā pustakāta āmhī ticyāvara prēma paśū mārka prāpta tākīda āhēta (udā dōghānnāhī!). Paa nakkī kāya paśū mārka āhē? Āi yā khūa prāyācē nāva kinvā sakhyā 666 kāhīhī āhē? Kinvā, pūrapaē bhinna āi paśū cyā nāva āi nambara 666 pāsūna vēgaē paśū kāhītarī khūa āhē? Āi tarīhī paśū nāva nakkī kāya āhē? Tō ēka vyaktī, ēka rāṣṭra, rāṣṭrān̄cā gaa, kinvā ēka carca āhē kā? Āi kāya yā baddala tō ēka akaraśa śārīiraka mārka mārka āhē? Kinvā tē aivajī ēka lākaika, lākaika artha āhē kā?

16-17: Cyā prakaīkaraa 13 prathama cālū karūna yā praśnān̄cī uttarē āmacyā sampaāryā banda surū karū yā. Yēthē āpaa paśū"āvaśyaka āhē tē lahāna āi chāna, śrīmanta āi garība, mukta āi ujavyā hātāvara kinvā kapāāvara mārka dilē jāāra gulāma sāgitalē āhēta. Āi kōīhī kharēdī kinvā paśū ēkatara nāva kinvā nambara [666] tyācē nāva pratinidhītva"(NLT) WAS kī mārka na karatā, kāhīhī vikū śakatāta. Tyāmuē yā pavitra śāstra paśū cinha phakta kinvā paśū ēkatara NAME āpalyālā tyācyā nāva pratinidhitva kī NUMBER āhē kī tē uttama prakārē spaṣṭa karatē. Mhaūna, āpaa paśū mārka yēta paśū nāva āpaa yēta samāna āhē (kinvā tyācē nāva-666 pratinidhitva karatō, asē NUMBER!).

PAŚŪ-666 ŎPHA NUMER!
Paa kā sakhyā 666? Hā nambara tyācē nāva kasē sūcita karatē? Tasēca, bāyabala yā praśnācē uttara karu dē. Prakaīkaraa 13:18 (Lēgabā'īja) - "... Tyācē nāva akarē akīya mūlyē 666. Jōā" hā pavitra śāstra spaṣṭa āhē kī, 666 paśū nāva phakta sākhyikīya SUM VALUE āhē dākhavatē! Udāharaārtha, nāva"viōriyā." Ghē'ū"rōmana aka" vāparā, tara vhī = 5, mī = 1, āi ēksa = 10 maga āmhī hē nāva (5 + 1 pratyēka patra sākhyikīya mūlya jōū tara + 10) āmhī 16 miēla mhaūna, viōriyā śakyatō paśū tara tyāca nāva phakta 16 paryanta jōatē kāraa (paśū nāva 666 jōū asēla tara asū śakata nāhī). Paa VIX paśū nāhī tara, kōa āhē?

PRĀṆĪ KŌṆA ĀHĒ?
Jyā kōī hē paśū (udā dōghānnāhī) āhē? Tō ēka sanyukta yurōpiyana suparapŏvara (ēka punarujjīvana"pavitra" rōmana sāmrājya) kāhī śikaviyācī garaja āhē mhaūna āhē kā? Kinvā paśū yā mr̥ta punhā jivanta praālī nētā āhē? Paśū-dōnhī dōnhī sāmrājya tyācyā nētā pratikātmaka āhē! Paa pahilī gōṣṭa mhaajē tō tyācyā nētā yācā artha āhē. Tō śēvaī vēa yācā artha hē sid'dha karayāsāhī yā lavakaraca yēta praālī puhārī prakaīkaraācyā pustakāta āakhī ēka pavitra śāstrātīla cālū dyā. Prakaīkaraa 19: 20- "Maga paśū ghētalā āi khōā sandēṣṭā tyācyā barōbara.... Yā dōna agnīcyā tayāta gandhaka saha bariga"(NKJ) madhyē jivanta asē ākayāta ālē. Pavitra śāstrātīla yā bhāgāpāsūna spaṣṭapaē paśū, ēka śēvaī vēa vyaktī pratinidhitva kāraa tō āi khōā sandēṣṭā dōnhī agnīcyā tayāta phēkūna dilē jātē dākhavatē!

AKṢARAŚAḤ ŚĀRĪIRAKA MĀRKA?
Paa nakkī kāya paśū, hē śēvaī vēa rājakīya nētē cinha cinha āhē? Hē ēka bhautika, śabdaśa mārka asēla (kinvā lapalēlē kāhī prakāracē gūha artha yēta, hē cinha phakta ēka rūpakācyā āhē)?

Paśū mārka niścitapaē ēka śabdaśa bhautika cinha asēla! Prakaīkaraa 13:16& Bāyabala (GW, NOG, EXB, Neb, & jē.Bī.) Rājyātīla 14:11 Vividha anuvāda madhyē paśū cinha māasa vara"bram̐ḍēa" asēla kī. AMPC, NABRE, & EXB rājya paśū cinha lōka sam̐pa kēlē jā'īla. Paa mī mārga asalēlā bāyabala paśū cinha mānava"tattooed" asēla kī ghōita mhaūna, yā dōna sarvōttama adhyāya anuvādita pasanta āhē! Paśū cinha brāṇḍēa āhē parvā na karatā, tara sam̐pa kinvā gōndavayāta, yā anuvāda sarva ēkamatānē cinha itara sahajapaē pāhū śakata asēla kī śabdaśa śārīiraka mārka asēla sahamata āhāta kī!

SAITĀNĀLĀ MĀRKA PRĀPTA = ĒKHĀDĀ ŚĀSAKA!
Āpaa atiśaya kāajīpūrvaka prakaīkaraācyā pustakāta (viśēata: Adhyāya 14) vācalē asalyāsa āpaa svēcchēnē paśū cinha prāpta jō kōī kahōrapaē dēva śikā hō'īla hē lakāta yē'īla. Paa dēva sarvāta nakkīca bī'ō'ā'ī tyānnā lādalā hē cinha āhē jō kōī śikā karaāra nāhī, kinvā tō ajāatēpaē (kāhī kaa-paramparēta ājaparyanta mahārāṣṭrātīla śikaa) yā cinha āhē jō śikā karīna vyaktī jāūnabujūna svēcchēnē khūa svīkāraē āhē.

Paa jō svēcchēnē āi jāūna bujūna paśū cinha paravānagī dētē jō kōī tyācyā kinvā ticyā śarīrāta vara sthīta karaē (tyān̄cyā ujavyā hātāvara kinvā tyān̄cyā kapāāvara ēkatara) dēvācyā virud'dha thēa jāāra! Tyā'aivajī tyān̄cyā nirmātā mānayāsa, tē tyā'aivajī saitāna pālana kēlē jā'īla! Tē thōakyāta tyān̄cyā ēkhādā śāsaka āi saitānālā tyān̄cyā niṣṭhā bhūta pledging asēla (prakaī 13:16 Pāhū bāyabala dōnhī mōjayācyā ēkakācē sakipta rupa āi EXB anuvāda madhyē)! Āi aśā lōkānnā dē'ū dēva śikā karayāta yē'īla! Āi tē nimitta na hō'īla nāhī phakta dōna sākīdāra (kinvā sandēṣṭē) paśū (kinvā tyācyā putaā) upāsanā karayāsāhī nāhī kinvā tyācyā mārka prāpta tyānnā sāgatō, jō asatīla, paa svargātūna ēka dēvadūta dēkhīla pr̥thvīvara rāhaāyā lōkānnā ājñā karīna tasē nāhī (prakaīkaraa 14: 9)!


PRĀṆYĀCĒ NĀVA?
Tyāmuē tyā prāyācē nāva kāya āhē? Āi jō kōī hē śēvaī vēa rājakīya nētē asēla? Tō jō kōī āmhī niścitapaē māhita ēka gōṣṭa āhē, tyācē nāva patrē 666 jōū hō'īla! Paa jara kōī ROMAN pēkā ēka cāgalē nāva vicāra karū śakatā?

Sarva prathama, "rōmana" grīka bhāēta"LATEINOS" mhaūna anuvādita kēlē jā'ū śakatē. (Parantu grīka bhāā vāparū kā? Navīna karāra sarvāta mūlata prakaīkaraācyā pustakāta samāvēśa grīka-lihilē hōtē kāraa). Grīka bhāā"L" sakhyā 30 pratinidhitva"A" āhē 1, "a", 300 āhē, "ī" 5 āhē, "mī" 10 āhē, "ēna" 50, "ahō" 70 āhē, āi" ēsa"200 tyānnā jōā āhē (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) āi āpaa kāya miēla? 666!

Dusarē mhaajē, tyācē nāva hōtē tara"rōmana," tē trimūrtī mata samāna tō ēka tīna gōṣṭī pratinidhitva hō'īla mhaūna hō'īla. Nāhī phakta hē śēvaī vēa rājakīya nētē nāva hō'īla, paa tē dēkhīla ROMAN (kĕthōlika) carca tasēca rōmana sāmrājya pratinidhitva hō'īla.

CĒTĀVAṆĪ!
Kāhī harakata nāhī āpaa, kadhīhī bhaviyāta kāya (kōatyāhī paristhitīta!) Paśū cinha prāpta kinvā tyālā (udā dōghānnāhī) kinvā tyācyā mūrtīcī upāsanā!!!

"Mājhyā mulānnō, śēvaacyā tāsa āhē; āi āpaa aikalī āhē... Dōghānnāhī yēta āhē... Pāpācē māūsa... Vināśa mulagā virōdha karīla āi āhē kī, dēvālā kinvā upāsanā āhē... Tō basatā mhaatāta kī sarva varīla svata: Banavatō kōa dēvācē mandira, tō svata: Dēva āhē, asā dāvā"(1 yōhāna 2:18 NKJ; 2 thēs'salanī 2: 3-4 NKJ; 2 thēs'salanī 2:.. 4 NLT).

"Maga tyānē āpalē tōṇḍa dēvācyā virud'dha gōṣṭī bōlatā tyā dēvāvirud'dha madhyē, tyācē nāva, tyācyā pavitra nivāsa maṇḍapa, dēvāvirud'dha ughaalē āi svargāta rāhatāta jyānnī. Āi tē bhaktānnā [kharē khristī] yud'dha karayāsa āi [vijaya] māta karayāsāhī tyānnā tyālā man̄jūra karayāta ālē. Āi adhikāra pratyēka vanśa, jamāta, bhāā āi rāṣṭrāntīla lōkānvara adhikāra dēyāta ālā. Āi sarva pr̥thvīvara rāhaāyā"jyān̄cī nāvē jīvanācyā pustakāta lihilēlī kēlē gēlē nāhīta tyālā pūjā hō'īla... (Prakaī 13: 6-8 NKJ).

"Jō māūsa prāyācī upāsanā karatō [dusayā śabdāta sāgāyacē mhaajē dōghānnāhī] āi tyācī pratimā [dusayā śabdāta sāgāyacē mhaajē tyācyā mūrtīcī], tyācyā kapāāvara kinvā tyācyā hātāta tyācē cinha prāpta tō svata: Dēkhīla dēvācā krōdha, tyācyā krōdhācī kapa madhyē sampūra śaktī ōtalā jāta āhē madya pi'ū nayē. Āi tō pavitra angels upasthitīta āi upasthitīta lam̐ba cyā āga va gandhaka pīalē jā'īla [dusayā śabdāta sāgāyacē mhaajē yēśū khrista]. Āi tyān̄cyā jaatyā nighālēlā dhūra anantakāa ucalalā, āi tē paśū āi tyācī pratimā upāsanā kōa nāhī bākīcē divasa kinvā rātrī, āhē, āi tyācyā nāvācē cinha āhē"(prakaī 14: 9-11 NKJ).

www.TheBibleComesAlive.Com: Paśū cinha viayī adhika māhitīsāhī, kr̥payā yā pustakē mōphata upalabdha āhēta vācā"prakaīkaraa sajīva yētō" āi"dōghānnāhī āi antima 7 varē."— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.