Serbian


ЖИГ ЗВЕРИ!


У књизи Откривења (последња књига Библије) да се строго упозорио да прими жиг звери (тј Антихриста!). Али шта је знак звери? Да ли то знак има икакве везе са име звери или број 666? Или, да ли је жиг звери нешто сасвим другачије и одвојено од име звери и број 666? А шта је назив оф тхе Беаст уопште? Да ли је то појединац, народ, група земаља, или црква? А шта је са овим што марк-је дословни, ФИЗИЧКИ Марк? Или је уместо тога има фигуративно, симболичко значење?


Почнимо у потрази за одговорима на ова питања првог скретања за Откривење 13: 16-17. Овде нам је речено да је Звер "потребна свима-мали и велики, богати и сиромашни, слободни и роб-треба дати траг на десној руци или на челу. И нико није могао ни купити ни продати нешто без да Марк, који је било у име звери или број [666] ЗАСТУПАЊЕ његово име "(ВБСР). Дакле, ово Писмо чини савршено јасно да је жиг звери је једноставно било у име звери или број који представља његово име. Због тога, имају жиг звери на вас је исто као да има име звери на себи (или број који представља његово име-666!).


НУМЕР ОФ ТХЕ БЕАСТ-666!

Али зашто је број 666? Како овај број представља његово име? Па, пустимо је Библија одговор на то питање. Откривење 13:18 (ЛБ) - "... бројчане вредности слова у имену додати у 666." Ово Писмо јасно показује да је 666 само нумеричка збир вредности име звери! На пример, узме назив "ВИКС." Ако користимо "римским бројевима" тада је В = 5, ја = 1, & к = 10. Затим, ако се саберу нумеричку вредност сваког слова овог имена (5 + 1 + 10) добијамо 16. Дакле, Вик не може бити звер, јер његово име само додаје до 16 (док ће име звери додати до 666). Али, ако Вик није Звер, који је?


КО ЈЕ ЗВЕР?

Па ко је то звер (тј антихрист)? Да ли је то Велика европска суперсила (а оживео "Свети" Римско Царство) као неку научити? Или је звер вођа ове обновљене система? Звер је симбол ОБА-како царства и њеног лидера! Али пре свега то се односи на њен лидер. Да би се доказало да стоји на крају времена политички лидер овог система ће ускоро долази окренимо другом писму у књизи Откривења. Откривење 19: 20- "Онда се звер је заробљен, а са њим лажни пророк .... Ова двојица беху живи у језеро огњено гори са сумпором "(НКЈ). Ово Писмо јасно показује да је Звер представља крај времена појединца, јер су и он и лажни пророк су бачени у језеро огњено!


БУКВАЛНО, ФИЗИЧКИ МАРК?

Али шта је жиг звери, у знак овог политичког лидера последње време? Да ли ће то бити физичко, буквална МАРК (или је то знак само метафора, има неку врсту сакривен, мистично значење)?


Жиг звери ће свакако бити буквално физички знак! У Откривењу 13:16 и 14:11 више различитих превода Библије (ГВ, ног, ЕкБ, НСЗ, и ЈБ) наводе да је жиг звери ће бити "марке" на људска бића. АМПЦ, НАБРЕ, и ЕКСБ наводе да ће жиг звери се утискује на људе. Али ја волим начин на који Дневна Библија преводи Ова два стиха најбољих, јер изјављује да ће се жиг звери бити "истетовирано" на људима! Али без обзира да ли је означен жиг звери, печат, или тетовиран, сви ови превода једногласно слажу да ће знак бити дослован ФИЗИЧКИ Марк да ће други лако моћи да виде!


ПРИЈЕМ МАРК = ОДАНОСТ САТАНЕ!

Ако сте прочитали књигу Откривења веома пажљиво (посебно поглавље 14) приметићете да ће свако ко добровољно прими жиг звери бити строго кажњени од Бога. Али Бог сигурно нећу казнити неког ко има жиг ФИЗИЧКИ који су им наметнути, нити ће је казнити некога ко не знајући прима ову ознаку (као неки теоретичари завере научити)! Особа мора да свесно, вољно прихвата Тхе Марк.


Али свако ко добровољно и свесно омогућава жиг звери да се стави на своје тело (или на својој десној руци или на свом челу) неће бити директно против Бога! Уместо поштовања свог творца, већ ће, напротив да поштују Сотони! Они ће у суштини бити обећавајући им верност и лојалност Сатан ђаво (види Откривење 13:16 у оба превода Библије АМП & ЕКСБ)! А они који то учине неће бити строго кажњени од Бога! И они ће бити без оправдања, јер не само да ће постојати два сведока (или пророци) који их говоре да се не клања звери (или његов кип) или добити свој траг, али анђео с неба ће такође командовати становнике света не да то учини (Откривење 14: 9)! 


ИМЕ ЗВЕРИ?

Дакле, како се зове оф тхе Беаст? И ко ће ово последње време политички лидер бити? Ко год да је, једно знамо сигурно, слова његовог имена ће додати до 666! Али може ли смислити бољи назив од РОМАН?


Пре свега, "роман" се може превести као "ЛАТЕИНОС" на грчком језику. (Али зашто користе грчки језик, јер највећи део Новог завета је првобитно написан на грчком укључујући књизи Откривења). У грчком језику "П" представља број 30, "А" 1, "Т" је 300, "е" је 5, "ја" је 10, "Н" 50 "О" је 70, а " С "200. Додајте их (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) и шта си добио? 666!


Друго, ако његово име било "Роман", то би било слично као тројству доктрини, јер би то представљало три ствари у једном. Не само да би било име ове последње време политичког лидера, али ће такође представљати Римског царства, као и РОМАН (католички) Црква.


УПОЗОРЕЊЕ!

Без обзира шта радите у будућности, НИКАДА (под било којим условима!) Примити жиг звери или да му се клања (тј Антицхрист) или његову статуу !!!


"Дечице, то је последњи сат; и као што сте чули ... Антихрист долази ... Човек греха ... син пропасти, који се противи и уздиже се изнад свега што се зове Бог или се поштује ... Он ће чак седе у храм Божји, тврдећи да је он сам Бог "(1 Јован 2:18 НКЈ; 2 Солуњанима 2: 3-4 НКЈ; 2 Солуњанима 2:.. 4 ВБСР).


"Онда је отворио уста да изговара увреде против Бога, да хули његово име, Његово боравиште, и оне који живе на небу. И то је дато да поведе рат против светих [правих хришћана] и да се превазиђе [владај] их. А власт га је дао преко сваког племена, језика и нације. И сви који живе на земљи ће га, чија имена нису записана у књизи живота обожавају ... "(Откривење 13: 6-8 НКЈ).


"Ако неко обожава звер [тј антихрист] и његова слика [тј његова статуа], и добија свој жиг на чело или на руци, он сам ће такође пити од вина гнева Божијег, који се излио пуну снагу у чашу Његове негодовања. И он ће бити мучен огњем и сумпором у присуству светих анђела и у присуству Ламб [тј Исус Христ]. И дим њиховог мучења пење заувек, и немају дању или ноћу одмора, који клања звери и њеном лику, и ко год прима жиг његовог имена "(Откривење 14: 9-11 НКЈ).


За више информација о жига звери, прочитајте "Откривење Цомес Аливе" и Ове књиге су доступне бесплатно на "Антихрист & Тхе Финал 7 година.": Bвв.ТхеБиблеЦомесАливе.цом (www.TheBibleComesAlive.com)

ŽIG ZVERI!

U knjizi Otkrivenja (poslednja knjiga Biblije) da se strogo upozorio da primi žig zveri (tj Antihrista!). Ali šta je znak zveri? Da li to znak ima ikakve veze sa ime zveri ili broj 666? Ili, da li je žig zveri nešto sasvim drugačije i odvojeno od ime zveri i broj 666? A šta je naziv of the Beast uopšte? Da li je to pojedinac, narod, grupa zemalja, ili crkva? A šta je sa ovim što mark-je doslovni, FIZIČKI Mark? Ili je umesto toga ima figurativno, simboličko značenje?

Počnimo u potrazi za odgovorima na ova pitanja prvog skretanja za Otkrivenje 13: 16-17. Ovde nam je rečeno da je Zver "potrebna svima-mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i rob-treba dati trag na desnoj ruci ili na čelu. I niko nije mogao ni kupiti ni prodati nešto bez da Mark, koji je bilo u ime zveri ili broj [666] ZASTUPANJE njegovo ime "(VBSR). Dakle, ovo Pismo čini savršeno jasno da je žig zveri je jednostavno bilo u ime zveri ili broj koji predstavlja njegovo ime. Zbog toga, imaju žig zveri na vas je isto kao da ima ime zveri na sebi (ili broj koji predstavlja njegovo ime-666!).

NUMER OF THE BEAST-666!
Ali zašto je broj 666? Kako ovaj broj predstavlja njegovo ime? Pa, pustimo je Biblija odgovor na to pitanje. Otkrivenje 13:18 (LB) - "... brojčane vrednosti slova u imenu dodati u 666." Ovo Pismo jasno pokazuje da je 666 samo numerička zbir vrednosti ime zveri! Na primer, uzme naziv "VIKS." Ako koristimo "rimskim brojevima" tada je V = 5, ja = 1, & k = 10. Zatim, ako se saberu numeričku vrednost svakog slova ovog imena (5 + 1 + 10) dobijamo 16. Dakle, Vik ne može biti zver, jer njegovo ime samo dodaje do 16 (dok će ime zveri dodati do 666). Ali, ako Vik nije Zver, koji je?

KO JE ZVER?
Pa ko je to zver (tj antihrist)? Da li je to Velika evropska supersila (a oživeo "Sveti" Rimsko Carstvo) kao neku naučiti? Ili je zver vođa ove obnovljene sistema? Zver je simbol OBA-kako carstva i njenog lidera! Ali pre svega to se odnosi na njen lider. Da bi se dokazalo da stoji na kraju vremena politički lider ovog sistema će uskoro dolazi okrenimo drugom pismu u knjizi Otkrivenja. Otkrivenje 19: 20- "Onda se zver je zarobljen, a sa njim lažni prorok .... Ova dvojica behu živi u jezero ognjeno gori sa sumporom "(NKJ). Ovo Pismo jasno pokazuje da je Zver predstavlja kraj vremena pojedinca, jer su i on i lažni prorok su bačeni u jezero ognjeno!

BUKVALNO, FIZIČKI MARK?
Ali šta je žig zveri, u znak ovog političkog lidera poslednje vreme? Da li će to biti fizičko, bukvalna MARK (ili je to znak samo metafora, ima neku vrstu sakriven, mistično značenje)?

Žig zveri će svakako biti bukvalno fizički znak! U Otkrivenju 13:16 i 14:11 više različitih prevoda Biblije (GV, nog, EkB, NSZ, i JB) navode da je žig zveri će biti "marke" na ljudska bića. AMPC, NABRE, i EKSB navode da će žig zveri se utiskuje na ljude. Ali ja volim način na koji Dnevna Biblija prevodi Ova dva stiha najboljih, jer izjavljuje da će se žig zveri biti "istetovirano" na ljudima! Ali bez obzira da li je označen žig zveri, pečat, ili tetoviran, svi ovi prevoda jednoglasno slažu da će znak biti doslovan FIZIČKI Mark da će drugi lako moći da vide!

PRIJEM MARK = ODANOST SATANE!
Ako ste pročitali knjigu Otkrivenja veoma pažljivo (posebno poglavlje 14) primetićete da će svako ko dobrovoljno primi žig zveri biti strogo kažnjeni od Boga. Ali Bog sigurno neću kazniti nekog ko ima žig FIZIČKI koji su im nametnuti, niti će je kazniti nekoga ko ne znajući prima ovu oznaku (kao neki teoretičari zavere naučiti)! Osoba mora da svesno, voljno prihvata The Mark.

Ali svako ko dobrovoljno i svesno omogućava žig zveri da se stavi na svoje telo (ili na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu) neće biti direktno protiv Boga! Umesto poštovanja svog tvorca, već će, naprotiv da poštuju Sotoni! Oni će u suštini biti obećavajući im vernost i lojalnost Satan đavo (vidi Otkrivenje 13:16 u oba prevoda Biblije AMP & EKSB)! A oni koji to učine neće biti strogo kažnjeni od Boga! I oni će biti bez opravdanja, jer ne samo da će postojati dva svedoka (ili proroci) koji ih govore da se ne klanja zveri (ili njegov kip) ili dobiti svoj trag, ali anđeo s neba će takođe komandovati stanovnike sveta ne da to učini (Otkrivenje 14: 9)!


IME ZVERI?
Dakle, kako se zove of the Beast? I ko će ovo poslednje vreme politički lider biti? Ko god da je, jedno znamo sigurno, slova njegovog imena će dodati do 666! Ali može li smisliti bolji naziv od ROMAN?

Pre svega, "roman" se može prevesti kao "LATEINOS" na grčkom jeziku. (Ali zašto koriste grčki jezik, jer najveći deo Novog zaveta je prvobitno napisan na grčkom uključujući knjizi Otkrivenja). U grčkom jeziku "P" predstavlja broj 30, "A" 1, "T" je 300, "e" je 5, "ja" je 10, "N" 50 "O" je 70, a " S "200. Dodajte ih (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) i šta si dobio? 666!

Drugo, ako njegovo ime bilo "Roman", to bi bilo slično kao trojstvu doktrini, jer bi to predstavljalo tri stvari u jednom. Ne samo da bi bilo ime ove poslednje vreme političkog lidera, ali će takođe predstavljati Rimskog carstva, kao i ROMAN (katolički) Crkva.

UPOZORENJE!
Bez obzira šta radite u budućnosti, NIKADA (pod bilo kojim uslovima!) Primiti žig zveri ili da mu se klanja (tj Antichrist) ili njegovu statuu !!!

"Dečice, to je poslednji sat; i kao što ste čuli ... Antihrist dolazi ... Čovek greha ... sin propasti, koji se protivi i uzdiže se iznad svega što se zove Bog ili se poštuje ... On će čak sede u hram Božji, tvrdeći da je on sam Bog "(1 Jovan 2:18 NKJ; 2 Solunjanima 2: 3-4 NKJ; 2 Solunjanima 2:.. 4 VBSR).

"Onda je otvorio usta da izgovara uvrede protiv Boga, da huli njegovo ime, Njegovo boravište, i one koji žive na nebu. I to je dato da povede rat protiv svetih [pravih hrišćana] i da se prevaziđe [vladaj] ih. A vlast ga je dao preko svakog plemena, jezika i nacije. I svi koji žive na zemlji će ga, čija imena nisu zapisana u knjizi života obožavaju ... "(Otkrivenje 13: 6-8 NKJ).

"Ako neko obožava zver [tj antihrist] i njegova slika [tj njegova statua], i dobija svoj žig na čelo ili na ruci, on sam će takođe piti od vina gneva Božijeg, koji se izlio punu snagu u čašu Njegove negodovanja. I on će biti mučen ognjem i sumporom u prisustvu svetih anđela i u prisustvu Lamb [tj Isus Hrist]. I dim njihovog mučenja penje zauvek, i nemaju danju ili noću odmora, koji klanja zveri i njenom liku, i ko god prima žig njegovog imena "(Otkrivenje 14: 9-11 NKJ).

Za više informacija o žiga zveri, pročitajte "Otkrivenje Comes Alive" i Ove knjige su dostupne besplatno na "Antihrist & The Final 7 godina.": Vvv.TheBibleComesAlive (www.TheBibleComesAlive)
serbian = cрпски = srpski


Ако желите да прочитате неки од мојих чланака или књига на вашем језику, само кликните на следећи линк: хттпс://транслате.гоогле.цом. Ова веза ће превести све своје списа са енглеског на вашем језику. Али то само може превести 1 страна истовремено.


Ako želite da pročitate neki od mojih članaka ili knjiga na vašem jeziku, samo kliknite na sledeći link: https://translate.google.com. Ova veza će prevesti sve svoje spisa sa engleskog na vašem jeziku. Ali to samo može prevesti 1 strana istovremeno.


— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.