Telugu


BĪSṬ MĀRK!

Prakaana pustaka (pavitra baibil civari pustaka) lō mēmu kahinagā bīs mārk andukunna heccarin̄cāu (udā pākulāē!). Kānī vēi bīs mārk undi? Mariyu ī mārk mr̥ga yokka pēru lēdā sakhya 666 tō euvaṇṭi lēdu? Lēdā, bīs pēru mariyu sakhya 666 nuṇḍi vibhinnamaina& pratyēka bīs ēdō mārk undi? Mariyu vēi ēmainappaikī bīs yokka pēru ēmii? Idi oka vyakti, oka dēśa, dēśāla samūhantō, lēdā oka carcilō undi? Mariyu ī gurin̄ci vāstavikagā, śārīrakagā MARK mārk-undi? Lēdā badulugā oka alakārika, lākaika ardha kaligi'unna lēdu?

16-17: Rivilēan 13 modai rēpē ī praśnalaku samādhāna mā tapanatō āph prārambhiddā. Ikkaa mēmu bīs"prati okkarū cinna mariyu goppa, dhanika mariyu pēda, ucita mariyu kui vaipu lēdā nuduipaina MARK ivvabautundi bānisa avasara ani ceppinalē. Mariyu evarū konugōlu lēdā mr̥ga pērugā lēdā sakhya [666] atani pērunu sūcistunna"(NLT) ani MARK lēkuṇḍā ēdainā am'mē kālēdu. Kābaṭṭi ī grantha bīs mārk kēvala bīs lēdā atani pēru prātinidhya NUMBER gāni adi khaccitagā spaṣṭa cēstundi. Anduvalana, mīru bīs mārk kaligi mīru bīs NAME kaligi samānagā uṇṭundi (lēdā atani pēru-666 prātinidhya NUMBER!).

MR̥GA-666 NUMER!
Kānī enduku sakhya 666? Elā ī sakhya atani pēru prātinidhya lēdu? Sarē, baibil ā praśnaku samādhāna teliyajēyaṇḍi. Prakaana 13:18 (LB) - "... Tana pēru akarāla sakhyā viluvalatō 666. Jōin̄caṇḍi" ī grantha rōbōlu spaṣṭagā 666 bīs NAME kēvala sakhyā SUM VALUE ani cūpistundi! Udāharaaku, pēru"vī'ai'eks." Pautundi mēmu"rōman sakhyallō" upayōgistē appuu V = 5, nēnu = 1, & X = 10. Appuu mēmu ī pērutō (5 + 1 yokka prati akara yokka sakhyā viluva jōistē + 10) mana anduvalana 16. Ponduaku, vī'ai'eks bahuśā mr̥ga yokka pēru 666 varaku jōistundi ayitē bīs uṇḍakūadu mātramē atani pēru 16 varaku jatacēstundi endukaṇṭē () kālēdu. Kānī vī'ai'eks bīs kādu, evaru?

MR̥GAṀ EVARU?
Sō ī bīs (anagā pākulāē) undi? Adi oka yunaie yūrōpiyan pavar (oka punaruddarin̄cabaina"pavitra" rōman sāmrājya) bōdhin̄cē vidhagā uṇṭundi? Lēdā bīs ī punarud'dharin̄cabaindi vyavastha nāyakuu? Bīs reṇḍiṇṭini reṇḍu sāmrājya mariyu dāni nāyakuu gurtu! Kānī modai mariyu anniikaṇṭē dāni nāyakuu nilustundi. Antima sāri nilicē nirūpin̄caāniki ī veṇṭanē vastunna vyavasthalōni rājakīya nāyakui prakaana pustakanlō marō grantha terud'hā. Prakaana 19: 20- "Appuu mr̥ga bandhimpabai, mariyu atanitō tappuu pravakta.... Ī reṇḍu brimstone tō barnig agni saras'su"(ki.Jau) lōki sajīvagā nain̄cāru. Ī grantha spaṣṭagā bīs atanu mariyu tappuu pravakta reṇḍu agni saras'su lōniki visiri uṇṭāyi, oka mugimpu samaya vyaktigata prātinidhya cūpistundi!

VĀSTAVIKAṄGĀ, ŚĀRĪRAKAṄGĀ MARK?
Kānī vēi bīs, ī mugimpu samaya rājakīya nāyakuu mārk mārk undi? Adi oka bhautika, sāhitya MARK (lēdā ī mārk kēvala oka rūpaka, konni rakamaina dācina, ādhyātmika artha)?

Mr̥gamu yokka mārk khaccitagā oka sāhitya bhautika mārk uṇṭundi! Prakaana 13:16& Baibil (GW, nog, EXB, neb, & JB) rāṣṭra 14:11 Anēka vividha anuvādālalō bīs mārk mānavulu na"brāṇḍ" ani. AMPC, NABRE, & bīs mārk prajalapai sāmp cēyabautundi EXB rāṣṭra. Kānī nēnu mārga livig baibil bīs mārk mānavulapai"āū" ani prakain̄cāu, ī reṇḍu ślōkālu uttama anuvadistē iṣṭa! Kānī bīs mārk brāṇḍ sambandha lēkuṇḍā uṇṭē, sāmp, lēdā āū, ī anuvādāla anni ēkagrīvagā mārk itarulu sulabhagā cūaāniki ceyyagalaru oka sāhitya rātranakā MARK vahistārani agīkaristunnāru!

SĀTĀNUKU MARK SVĪKARIN̄CAḌAṀ = POTTUKU!
Mīru (mukhyagā adhyāya 14) prakaana pustaka cālā jāgrattagā cadivitē mīru iṣṭapūrvakagā bīs mārk andukuṇṭundi evarainā tīvragā dēvuni vidhistāru ani gamanin̄cē. Kānī dēvuni cālā khaccitagā kādu ī gurtu vāiki mīda balavantagā evaritōnainā śikistāu, lēdā atanu (konni kura sid'dhāntakartalu nērpina vaṇṭi) telīkuṇḍā ī mārk andukuṇṭundi evarainā śikin̄cē uṇṭundi! Vyakti telisē, iṣṭapūrvakagā MARK agīkarin̄caāniki undi.

Kānī iṣṭapūrvakagā telisē bīs mārk anumatistundi evarainā tana lēdā āme śarīra mīda un̄cutāru (vāri kui vaipu lēdā vāri nuduipaina gāni) dēvuni vyatirēkagā nērugā veḷḷaa kanipistundi! Badulugā vāri sr̥ṣṭikarta pāistāmu yokka, vāru sātānu pāistāmu avutundi! Vāru sārānni rājabhakti mariyu sātānuku vāri vidhēyata evil pratijñalō uṇṭundi (re 13:16 Cūaṇḍi baibil reṇḍu AMP& EXB anuvādāllō)! Mariyu alā vāriki kahinagā dēvuni vidhistāru uṇṭundi! Mariyu vāru iddaru sākulu (lēdā pravaktalu) bīs (lēdā tana vigraha) pūjin̄cē lēdā tana mārk andukunna vāini ceppaṇḍi evaru uṇṭundi, kānī svarga nuṇḍi oka dēvadūta prapan̄canlōni nivāsulu ādēśa kādu mātramē, avasara lēdu lēkuṇḍā uṇṭundi alā cēyakūadani (prakaana 14: 9)!


MR̥GAṀ YOKKA PĒRU?
Kābaṭṭi, bīs yokka pēru ēmii? Evaru ī mugimpu samaya rājakīya nāyakuu uṇṭundi? Atanu evaraitē, mēmu khaccitagā telisina oka viaya, tana pērutō akarālni 666 jōistundi! Kānī evarainā ROMAN kaṇṭē man̄ci pēru ālōcin̄cavaccu?

Anni modai, "rōman" grīku bhāalō"LATEINOS" gā anuvadin̄cavaccu. (Kānī grīku bhāa upayōgin̄caāniki enduku? Kotta nibandhana yokka atyanta modaa prakaana pustaka sahā grīk lō rāyabaindi endukaṇṭē). Grīk bhāa"el" sakhya 30 sūcistundi, "oka" 1"T" undi 300, undi"i" 5"nēnu" "N", 10, 50"ō" 70, mariyu" S"200. Vāini ap jōin̄caṇḍi undi (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) mariyu mīru ēmi vastundā? 666!

Reṇḍavadi, tana pēru unnalayitē"ROMAN," adi trimūrtulu sid'dhānta pōli idi oka mūu viayālu prātinidhya vahin̄cē vidhagā uṇṭundi. Mātramē ī mugimpu samaya rājakīya nāyakuu pērugā uṇḍālani, kānī adi kūā ROMAN (kāthalik) carci alāgē rōman sāmrājya prātinidhya uṇṭundi.

HECCARIKA!
Unnā mīru eppuū bhaviyattulō ēmi (ē paristhitulalō!) Bīs mārk andukunna lēdā ataniki (anagā pākulāē) lēdā tana vigraha pūjin̄cē!!!

"Cinna pillalārā, idi gata gaṇṭa undi; mariyu mīru vinna vaṇṭi... Pākulāē vastōndi... Vyatirēkin̄ci dēvuni lēdā pūjalu... Atanu kūā kūrcunē aṇṭāru pai tānu paralōkamandunnāu evaru pāpa manii... Vidhvansa kumāruu, dēvuni ālayamunu atanu tānu dēvuni ani cebutū"(1 yōhānu 2:18 Ki.Jau; 2 thes'sa 2: 3-4 Ki.Jau; 2 thes'sa 2:.. 4 NLT).

"Appuu atanu tana nōru dēvuni vyatirēkagā daivadūaa, atani pēru, atani mandiramunu dūin̄cu prārambhin̄cindi, mariyu svarga lō nivasin̄cu vāriki. Mariyu adi seyiṇṭs [TRUE kraistavulu] tō yud'dhāniki mariyu adhigamin̄caāniki [jayin̄caāniki] vāini ataniki anugrahin̄cāru. Mariyu adhikāra prati tega, nāluka mariyu dēśa āyanatō ivvabaindi. Mariyu bhūmipai nivasin̄cu anni vīri pērlu jīvita yokka pustaka lō rāsina cēśāru, ataniki ārādhana uṇṭundi... "(Praka 13: 6-8 Ki.Jau).

"Evarainā mr̥ga pūjin̄cē uṇṭē [aṇṭē pākulāē] mariyu tana citra [aṇṭē āyana vigrahānni], mariyu tanani tānu kūā atani kōpa yokka kap lōki pūrti bala kuripin̄cindi idi dēvuni ugratanu vain trāgaāniki kamiī, tana nudiipai lēdā tana vaipu tana mārk andukuṇṭundi. Atau pariśud'dhasthalamunakunu dūtalayedua goṟṟepilla samakanlō agni mariyu salphar tō bādha uṇḍāli [aṇṭē yēsu prabhavu]. Mariyu vāri hinsaku poga yugayugamulu cērukuṇṭāru, mariyu vāru mr̥ga mariyu tana citra pūjin̄cē evaru sakhya migilina rōju lēdā rātri kaligi, mariyu evaraitē atani tana pēru mārk andukuṇṭundi"(14: 9-11 Ki.Jau).

Bīs mārk sambandhin̄cina adhika samācāra kōsa, dayacēsi cadavaṇḍi"prakaana alaiv kams" mariyu ī pustakālu ucitagā andubāulō unnāyi"pākulāē& phainal 7 iyars.": www.TheBibleComesAlive.com


telugu = telugu


Mīru mī bhāṣalō nā vyāsālu lēdā pustakālanu cadavālanukuṇṭē, krindi liṅkpai klik cēyaṇḍi: Https://Translate.Google.Com. Ī liṅk iṅglīṣ nuṇḍi mī bhāṣaku nā racanalanu anuvadistundi. Kānī adi okkasāri mātramē 1 pējīni anuvadin̄cagaladu. 


— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.